Teknikentrepriser

Helsingør Ventilation udfører også teknikentrepriser.

Teknikentrepriser er en form for entreprise, hvor vi overtager ansvaret for at udføre tekniske installationer i et byggeri, såsom el, ventilation, køling, VVS, sprinkleranlæg, brandforhold som ABA, ABDL, AVA, AVS, ABV, OTV m.m. og automatisering som CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) / BMS (Building Management System).

Vi er ofte ansvarlig for at designe, projektere, levere, installere, teste og vedligeholde tekniske anlæg i bygningen.

Udførelsen af en teknikentreprise kan omfatte flere faser:

  1. Projektering: Helsingør ventilation arbejder med arkitekten og rådgiverne for at designe og projektere tekniske anlæg, der opfylder bygningens krav.
  2. Levering: Helsingør ventilation leverer og installerer de nødvendige tekniske anlæg og materialer.
  3. Test og idriftsættelse: Helsingør ventilation tester tekniske anlæg for at sikre, at de fungerer som forventet, og idriftsætter dem.
  4. Vedligeholdelse: Helsingør ventilation er ansvarlig for at vedligeholde tekniske anlæg under bygningens levetid.

Teknikentrepriser kan være en god løsning for bygherrer, der ønsker at outsource ansvaret for tekniske installationer til en erfaren og professionel entreprenør. Det kan også spare tid og kræfter for bygherren, da Helsingør ventilation overtager ansvaret for at koordinere og styre arbejdet.

Helsingør Ventilation A/S
ejes af Peter Sewohl, og vi har godt 20 års erfaring fra ventilationsbranchen. Alle opgaver udføres naturligvis i henhold til gældende byggestandarder og Bygningsreglementet, og vi står altid til rådighed, hvis du har brug for professionel rådgivning.